info@lamtranplastic.com.vn
028.3929.2626
Lô A2-1, Đường số 2, KCN Anh Hồng - Đức Hòa III, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
EN CN
Bao bì tự phân hủy
Bao tay tự phân hủy
Bao tay tự phân hủy
Giá : LIÊN HỆ